Fördelarna med att ha tillgång till en kontokredit

När det kommer till ekonomi finns det inga lösningar som passar precis alla konsumenter. Kreditkort, bolån och privatlån kan förvisso ha vissa specifika fördelar, men en kontokredit sticker ändå ut när det kommer till mångsidighet och flexibilitet. Läs vidare så djupdyker vi tillsammans i fördelarna med kreditlinor!

En kontokredit har många fördelar för dig som kredittagare

En kontokredit har många fördelar för dig som kredittagare, såsom:

  • Flexibiliteten. Kreditlinor fungerar inte som vanligt lån där du får en klumpsumma utbetald. Du får istället tillgång till en kredit på ett konto som du kan nyttja efter behov. Dessutom brukar även återbetalningen av de pengar som du lånar via krediten vara flexibla. Till råga på allt betalar du bara ränta på det belopp som du har lånat, snarare än på hela krediten som sådan.
  • Tillgängligheten. En kontokredit ger dig dessutom kontinuerlig tillgång till pengar. I detta hänseende påminner kreditlinor mer om kreditkort än något annat. För i takt med att du betalar tillbaka de pengar som du har lånet fylls din tillgängliga kredit på kontot på. Du kan därmed fortsätta låna pengar så länge som du har ett tillgängligt kreditutrymme.
  • Kassaflödet. För personer som har en oregelbunden inkomst eller flera olika ekonomiska åtaganden kan en kreditlina utgöra en trevlig kudde i ekonomin. Den gör det nämligen möjligt att hantera kassaflödet på ett bra sätt så att räkningarna fortsätter att betalas och du lever upp till dina åtaganden.
  • Användningsområdena. En annan fördel med kreditlinor är att dessa kan användas till i princip vad som helst. Till exempel kan du välja att använda de pengar som du lånar till att överbrygga glappet mellan dina oregelbundna inkomster. Men du kan även använda dem som en buffert för nödfall eller för att göra inköp eller renoveringar.
  • Räntan. Jämfört med räntan för de kostnader som du ackumulerar med ett kreditkort kan räntan för kontokrediten i vissa fall vara lägre. Dessutom betalar du, som vi redan har nämnt, bara ränta på den del av krediten som du utnyttjar. Därmed kan du välja att ha tillgång till den utifall att, men utan att utnyttja den. När du gör detta kostar den dig ingenting.